Inspirujemy świat nowymi technologiami

Instrukcja obsługi

 WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

1. Należy przeczytać instrukcji obsługi przed użyciem generatora ozonu, instrukcję należy trzymać w takim miejscu, aby zawsze była łatwo dostępna.

2. Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody lub w miejscach wilgotnych. W celu zmniejszenia zagrożenia pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci.

3. Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych ozonatora, zakrywając je lub stawiając w mniejszej odległości niż 15 cm od ściany lub innego przedmiotu mogącego zablokować dostęp powietrza.

4. Nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, podgrzewacze, piece lub inne urządzenia, które wytwarzają ciepło.

5. Nie należy dopuścić do przedostania się do wnętrza ozonatora obiektów lub płynów. Mogą one dotknąć do miejsc pod wysokim napięciem i spowodować pożar lub porażenie prądem

6. Należy korzystać wyłącznie z gniazdek z bolcem uziemiającym. Zasilanie z sieci bez uziemienia nie zapewnia należytej ochrony przed porażeniem i powoduje niewłaściwą pracę urządzenia. Nie należy używać generatora, jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony.

7. Nie należy używać ozonatora uszkodzonego fizycznie lub przerobionego. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. Otwieranie lub zdejmowanie pokrywy, może narazić użytkownika na niebezpieczne napięcia lub inne niebezpieczeństwa. Nie dotykać uruchomionego urządzenia, podczas gdy ma otwartą obudowę.

8. Kiedy nie jest używany, generator ozonu powinien zostać odłączony od gniazda zasilania.

9. Czyszczenie należy wykonywać wyłącznie suchą szmatką.

10. Należy trzymać urządzenie z daleka od dzieci.

11. Ozon jest silnym utleniaczem – używać z ostrożnością w szczelnych pomieszczeniach.

Poznaj nasze atuty
  +85
Liczba
pracowników
 +400
Dużych
realizacji
 +20
Lat
doświadczenia
© 2024  |  TRASKO Automatyka sp. z o. o.
Projekt i realizacja MYKK
plen
Do góry