We inspire the World with new technologies

Fundusze Europejskie

Firma Trasko Automatyka Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą:


„Dotacja na kapitał obrotowy dla Trasko Automatyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”


w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

 

Okres realizacji projektu: od 01/08/2020 do 31/10/2020
Cele projektu: utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
Planowane efekty: niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja
Wartość projektu: 262.143,99 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 100% wartości projektu

Explore our assets

  +85

We currently
employ

 +400

Large
projects

 +20

Years
of Experience
© 2023  |  TRASKO Automatyka sp. z o. o.
Project and realization MYKK
plen