Realizacje

Zrobotyzowane stanowisko kontroli system wizyjnym

Celem stanowiska jest automatyczne sprawdzenie finalnego produktu opuszczającego zakład produkcyjny. Robot wyposażony w kamerę systemu wizyjnego dokonuje zdefiniowanych inspekcji i informuje operatora o ewentualnych brakach lub błędach. Efekt sprawdzania i statystki z tego wynikające są przekazywane do nadrzędnego systemu informatycznego.
Stanowisko jest tak przygotowane, że w łatwy sposób można dokonać jego przezbrojenia i kontrolować inny rodzaj produktu. Z uwagi na zastosowanego robota z dodatkową osią łatwo można również w przyszłości rozbudować aplikację o obsługę kolejnych innych produktów.
W opisanej aplikacji wykorzystaliśmy 6 osiowego robota Mitsubishi (RV-4F-D) z dodatkową osią i certyfikowaną funkcją bezpieczeństwa oraz system wizyjny Cognex (IN-SIGHT 5403).

Produkt został dodany do koszyka