Praca

Firma Trasko Automatyka Sp. z o.o. jest pracodawcą znanym i cenionym nie tylko na lokalnym rynku pracy. Z uwagi na ciągły rozwój często prowadzimy projekty rekrutacyjne na różne stanowiska.

Jako firma ciągle zwiększmy swoje umiejętności poprzez zyskane doświadczenia w wymagających projektach, które realizujemy jak i szkolenia. Mamy sieć dostawców, którzy współpracują z nami w celu zwiększenia umiejętności naszej kadry w stosowaniu, obsłudze i programowaniu najnowszych technologii. Nie zapominamy również o szkoleniach z poza technicznych obszarów wiedzy.

Jeżeli lubisz ciągłe wyzwania, brak rutyny i Twoją pasją są nowoczesne technologie, zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnie otwartymi procesami rekrutacyjnymi, które prezentujemy na tej podstronie.

Na końcu każdej oferty znajdziecie Państwo opcje „Aplikuj na Stanowisko”, za pomocą której łatwo możecie przesłać nam swoje dane kontaktowe i CV, czy list motywacyjny.

KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UEL 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRASKO AUTOMATYKA SP. z o.o. z siedzibą przy ul. ul. Prądzyńskiego 1 w Ostrowie Wielkopolskim (63-400)
  2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: ul. Prądzyńskiego 1, 64-400 Ostrów Wielkopolski lub e-mail: biuro@trasko.eu
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez TRASKO AUTOMATYKA SP. Z O.O. pracownikom Administratora Danych w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji a w sytuacji wyrażenia przez Pana zgody okres tej i przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku wyznaczony przez administratora.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Produkt został dodany do koszyka